Sök:

Barn med särskilda rättigheter och inkludering på förskolan


Meningen med denna uppsats är att undersöka hur Reggio Emilias pedagogik och dess insatser korresponderar med inkludering i "en skola / förskola för alla".

Författare

Mercedes Guerra Alonso

Lärosäte och institution

Malmö högskola/Lärande och samhälle

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..