Sök:

Barn i bil

Examensarbete hos Volvo Personvagnar


Syftet med uppsatsen är att beskriva projektets gång och redogöra de olika val som har gjort. I projektet har jag sammarbetat med Volvo personvagnari Göteborg där jag också har suttit och arbetat. Temat för hela projektet blev ?barn i bil? och sedan också förvaring. Utifrån detta temat tog jag sedan fram ett koncept och en produkt som ska passa i Volvos nya personbilar.  Här visas de metoder jag har andvänt mig av i min designprocess och vilka problem jag stötte på. Exempel på två metodes som jag har använt mig av är shadowing och benchmarking.

Författare

Gustaf Stenmark

Lärosäte och institution

Linnéuniversitetet/Institutionen för design (DE)

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..