Sök:

Bakom ledaren

En genomgång av tidningarna Ny Dag och Arbetarens ledare under året 1965 gällande åsikterna i Vietnamkriget

I historikern Queckfeldts doktorsavhandling nämns Palmes så kallade Gävle-tal vid flera tillfällen, vilket inte alls är märkligt: "massmedierna uppmärksammade talet...Vietnam hade plötsligt...blivit ett slagträ i den svenska inrikespolitiska debatten". Inget utav detta hittades i NyDag eller Arbetaren. Talet varken förändrade eller ens uppmärksammades särskilt mycket. Men skillnaderna mellan tidningarna, gällande flera fält, har blivit ledstjärnan för analysen

Författare

Antonio Lopéz Gonzáles

Lärosäte och institution

Mittuniversitetet/Avdelningen för humaniora

Nivå:

"Övriga arbeten". Paper/studentarbete skrivna inom studentens andra terminen (31,5-60 högskolepoäng).

Läs mer..