Sök:

Automatiserad optimering av kantfräsning


Målet med detta examensarbete var att skapa ett program som ska detektera kanterna på brädor med en smart senor för att optimera fräslinjerna, vilket senare kommer att leda till minskat virkesspill. Men för att detta ska gå att göra krävs det att den smarta sensorn genomgår en kalibrering för att bl.a. omvandla mätpunkter till mm. I samband med kalibreringen behöver en utgångsposition bestämmas för att kunna säkerhetsställa att fräslinjerna hamnar rätt. Programmet ska även ha ett grafiskt användargränssnitt för att underlätta ändringar av inställningar och för att kunna beskåda brädan i en topografisk bild baserad på höjddata från den smarta sensorn. Arbetet var för stort då både en kalibreringsalgoritm och ett realtidsprogram skulle skapas, vilket resulterade i en teoretisk kalibreringsalgoritm och ett halvfärdigt program. Det mjukvaran klarar av var att med hjälp av kameran kunna mäta brädor, filtrera resultatet och hitta kanterna på mätobjekten. Kvarvarande arbete på mjukvaran är att implementera kalibreringsalgoritmen och att skapa ett användarvänligt grafiskt gränssnitt.

Författare

Peter Johansson Stefan Andersson

Lärosäte och institution

Luleå/Institutionen i Skellefteå

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..