Sök:

Auditsystem - intressenter och medvärden


This report aims to identify and categorize suitable audit users and furthermore establish with values these users experience. The aim of the report has been fulfilled by analyzing interviews carried out with several companies using audits as a part of their risk management process. In addition to this, theories concerning management have been studied.

Författare

Sara Radu Emma Järund

Lärosäte och institution

Lunds universitet/Riskhantering

Nivå:

"Masteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng (med vissa undantag) utfört för att erhålla masterexamen.

Läs mer..