Sök:

Att skriva sig till läsning

En intervjustudie om la?rares resonemang kring en la?s- och skrivinla?rningsmetod (ASL)


Att skriva sig till la?sning, ASL, a?r en metod som mer och mer anva?nds i svenska skolor. Denna metod byter ut pennan mot datorn i den tidiga la?s- och skrivinla?rningen. Eleverna la?r sig la?sa genom sitt eget skrivande. I Sandvikens kommun ska alla la?rare som undervisar i a?rskurs 1 anva?nda metoden Att skriva sig till la?sning. Det har da?rfo?r varit av intresse att ta reda pa? vad verksamma la?rare har fo?r a?sikter om detta arbetssa?tt. Syftet med examensarbetet var att underso?ka la?rares resonemang om ASL-metoden. Underso?kningen a?r genomfo?rd enligt en kvalitativ metod och besta?r av sex intervjuer med la?rare som alla aktivt arbetar efter denna metod.Resultatet visar att la?rarna som deltagit i studien a?r o?verens om att det ba?de finns fo?rdelar och nackdelar med metoden. Alla deltagare i underso?kningen a?r dock inte o?verens om att ASL a?r en tillra?cklig metod fo?r att underla?tta elevers la?rande i den tidiga la?s- och skrivinla?rningen. Ha?lften av de intervjuade la?rarna anser att metoden bo?r kompletteras med en annan metod fo?r att hja?lpa vissa elever att komma iga?ng med la?sning och skrivning. Om la?rarna sja?lva fick va?lja metod skulle en av respondenterna va?lja att byta tillbaka till mer traditionell la?s- och skrivinla?rning. Tva? av respondenterna skulle fortsa?tta att enbart anva?nda ASL som metod medan o?vriga tre skulle komplettera ASL med andra la?s- och skrivinla?rningsmetoder. Utifra?n denna studie kan man sa?ga att la?rarna kan motivera elever fo?r att pa? ett aktivt sa?tt anva?nda ASL. Eleverna fa?r ka?nna att de a?r delaktiga och att de har mo?jligheter att lyckas, a?ven de som har motoriska sva?righeter. Dock kan metoden beho?va kompletteras fo?r att alla elever pa? ba?sta sa?tt ska stimuleras i sin la?s- och skrivutveckling. 

Författare

Maria Laschka

Lärosäte och institution

Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..