Sök:

Att förmedla budskap med Steel - Hur SSABs anställda uppfattar personaltidningen


Titel:Att förmedla budskap med Steel - Hur SSABs anställda uppfattar personaltidningenFörfattare:Tobias Anderberg och Daniel KarlssonUppdragsgivare:Svenskt stål AB (SSAB)Kurs:Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap vid Göteborgsuniversitet, Institutionen för journalistik, medier och kommunikationTermin:Vårterminen 2011Handledare:Jonas OhlssonSidantal:45 sidor, 11 616 ordSyfte:Att ta reda på om företagets personaltidning förmedlar mål, vision ochvärderingar så att de anställda identifierar demMetod:Kvantitativ webbenkätMaterial:Webbenkät med 293 svarande av totalt 712 anställdaHuvudresultat:Resultatet visar att budskapen om mål, vision och värderingar i Steel kan identifieras av läsarna. Steel upprätthåller denna kunskap. Det är inte någon stor skillnad på vad de anställda tycker om tidningen sett till vilket affärsområde de arbetar i. Det som de allra flest förväntar sig och får är kunskap om SSAB. De flesta anställda förväntar sig dock mer än vad deanser sig få ut av tidningen. Steel är allmänt mer uppskattad än de tidigare lokala personaltidningarna.

Författare

Tobias Anderberg Daniel Karlsson

Lärosäte och institution

Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..