Sök:

Att Måla Känslor Med Musikens Färger

En studie om hur man kan skapa musik fo?r olika typer av ka?nslor


Arbetet handlar om hur musik kan pa?verka ma?nniskans ka?nslor och fantasier och hur man kan skapa musik fo?r att va?cka en specifik ka?nsla hos lyssnaren.Syftet med arbetet a?r att fo?rso?ka fo?rsta? varfo?r man blir pa?verkad pa? ett visst sa?tt av olika sorters musik och framfo?r allt om det ga?r att fo?rmedla specifika ka?nslor till den generella lyssnaren.Arbetet besta?r dels av sja?lva uppsatsen, men a?ven skapandet av sju olika musikstycken som 128 fo?rso?kspersoner har fa?tt lyssna pa?. Styckena a?r fra?n olika genrer: drama, komedi, ka?rlek, skra?ck, action, fantasy samt slutligen a?ventyr. Personerna har fa?tt lyssna pa? musiken fo?r att sedan fo?rso?ka hitta ra?tt genre. Intervjuer har ocksa? skett med nio personer, alla med bakgrund inom filmbranschen. Detta fo?r att fa? veta hur de ser pa? skapandet av filmmusik.Efter att ha tagit del av fo?rso?kspersonernas svar kan man konstatera att det ga?r att fo?rmedla olika ka?nslor med musik, a?ven om det inte lyckades fullt ut. Ma?nga ga?nger gavs svar som var i linje med mina egna tankar. I andra fall fanns det en fascinerande na?stan exakt koppling till mina tankar kring musikstyckena. 

Författare

Zebastian Carlson

Lärosäte och institution

Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper, KV

Nivå:

"Högskoleuppsats". Självständigt arbete (examensarbete) för att erhålla högskoleexamen

Läs mer..