Sök:

Arbetsliv och hälsa

en studie om arbetsrelaterad stress och utbrändhet


Syftet med denna uppsats är att studera förhållandet mellan hälsa och arbetsliv, och hur balansen mellan individ och arbetsmiljö påverkar stress och hälsa. Studien fokuserar på arbetsrelaterad stress och utbrändhet ur ett ledar- och ett medarbetarperspektiv. Arbetsrelaterad stress är ett fenomen som har vuxit sig till ett allvarligt problem, som medfört ökad sjukfrånvaro och ekonomiska konsekvenser för såväl företag som samhälle. Jag har studerat symtom på stress, stresshantering och hur arbetsrelaterad stress och utbrändhet kan förebyggas inom organisationer. Studien grundas på en fallstudie på Luleå tekniska universitet. Fem ledare och fem medarbetare har intervjuats, där medarbetarna har personlig erfarenhet av stressrelaterad sjukdom. Resultatet visar att arbetsförhållanden påverkar stress och hälsa. Slutsatsen är att brist på balans mellan individen och arbetsmiljön, krav och kontroll, eller arbetsliv och privatliv kan leda till stress. Vidare kan en hög stressnivå under en lång tidsperiod leda till stressrelaterad sjukdom som utbrändhet.

Författare

Eva Källhammer

Lärosäte och institution

Luleå/Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..