Sök:

Antikroppsstatus mot valpsjukevirus och parvovirus hos afrikansk vildhund och dhole på Kolmårdens djurpark


Afrikansk vildhund och dhole (asiatisk vildhund) på Kolmårdens djurpark vaccineras mot valpsjukevirus och parvovirus med levande tamhundsvaccin (Nobivac DHP live vet). Djuren vaccineras när de är sövda av annan anledning och inga direkta vaccinationsrutiner finns. Denna studie visar att valpsjukevaccinet är mycket effektivt, båda arterna får skyddande titrar efter vaccination. En vaccination vid tidigast 77 dagar på afrikansk vildhund och vid tidigast 44 dagar på dhole räcker för att uppnå en skyddande titer. Upprepade vaccinationer ger hos merparten av individerna inte en ökad titer pga. steril immunitet och är därför inte motiverade. Durationen av skyddande antikroppar är minst 3,9 år på afrikansk vildhund och 3,4 år på dhole. Inga fall av vaccininducerad valpsjuka har rapporterats i Kolmårdens djurpark. Avseende parvovirus har merparten av båda arterna antikroppar redan innan vaccination. Vaccinering ger hos majoriteten av individerna inte en ökad titer. För att fastslå att parvovirusvaccinering av denna anledning inte är motiverat krävs dock fler studier. Oavsett vaccinationsstatus sågs hos afrikansk vildhund en sänkning av titer med ökad ålder, vilket inte sågs hos dhole. Då vaccinet som för närvarande används är ett kombinationsvaccin bör man vaccinera efter valpsjukerekommendationen tills vidare studier utförts.

Författare

Lotta Wahldén

Lärosäte och institution

SLU/Dept. of Clinical Sciences

Nivå:

"Masteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng (med vissa undantag) utfört för att erhålla masterexamen.

Läs mer..