Sök:

An Iron Lady for an Iron Throne

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur kvinnlighet framställs för att konstruera feministikonen Daenerys Targaryen i TV-serien Game of Thrones. För att uppnå mitt syfte har jag analyserat Daenerys karaktär samt personer hon interagerar med i serien. Jag har använt mig av en semiotisk bildanalys. Min teorianknytning utgörs huvudsakligen av feministisk medieforskning samt feministiska åskådningar. Materialet för min studie utgörs av fem scener från serien. Resultaten visar att framställningen av Daenerys karaktär blir en konstruktion av kvinnan med speciella band med naturen som för en kamp mot en mansdominerad kultur.

Författare

Carl Myhrman

Lärosäte och institution

Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..