Sök:

Aktivitetsförmåga, kognitiv funktion samt risk för trycksår, undernäring och fall

- äldre personer med återinläggning inom medicinsk akut slutenvård


Bakgrund: Att drabbas av fo?rva?rvad hja?rnskada och kognitiva sva?righeter i tona?ren pa?verkar delaktighet och aktivitetsutfo?rande inom fleralivsomra?den. Att som arbetsterapeut arbeta med ungdomar med kognitiva sva?righeter kra?ver ta?lamod och energi. En fo?rva?rvad hja?rnskada kan pa?verka ungdomars mo?jlighet till delaktighet i samha?llet.Syfte: Att beskriva konsekvenserna i vardagen na?r en person i tona?ren drabbas av kognitiva sva?righeter efter la?tt/ma?ttlig fo?rva?rvad hja?rnskada.Metod: Studien a?r gjord i form av en integrativ litteraturstudie utifra?n vetenskapliga artiklar publicerade mellan 2002-2013. Studien bygger pa? 10 artiklar som beskriver barn och ungdomars kognitiva sva?righeter och aktivitetsbegra?nsningar.Resultat och slutsatser: En fo?rva?rvad hja?rnskada ger konsekvenser i vardagen och inom ma?nga livsomra?den. Att skadas i yngre a?ldrar, det vill sa?ga som barn, ger ofta sto?rre sva?righeter na?r det ga?ller oberoende och a?ven beskrivs sto?rre exekutiva problem som a?r viktiga i aktivitetsutfo?rande. Ungdomar med la?tt hja?rnskada har ba?ttre fo?rutsa?ttningar till ett fungerande i de olika livsomra?dena, bland annat studier och arbete, men da? incidensen a?r ho?gre fo?r la?tt hja?rnskada sa? a?r det a?nda? en grupp med behov av uppfo?ljning. 

Författare

Marie Jönsson

Lärosäte och institution

Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

Nivå:

"Masteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng (med vissa undantag) utfört för att erhålla masterexamen.

Läs mer..