Sök:

Aktiv Förvaltning, ett smart val?

en jämförelse mellan aktiv förvaltade svenska aktiefonder kontra index

Interest for Mutual funds has been enormous in Sweden and since 1970 has savings increased from 300 million SEK to about 900 billion SEK. An important reason for this increasing is the strong development of the stock markets has got and, the impairment of the public pension and the increasing of necessity of the private saving.

Författare

Nicolas Kaidussis Annie Kaidussis

Lärosäte och institution

Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..