Sök:

Acceptans för efterbehandling av ljudpå en surfplatta

De senaste fyrtio åren har fört fram innovationer i hur vi gör musik och det sätt som vi arbetar medefterbehandligen av musik. Den digitala framväxten har möjliggjort för program och produkter attutvecklas i syfte att förbättra och förenkla arbetsflödet för efterbehandlingen. Denna studiefokuserar på användningen av surfplattor i arbetsflödet och om detta kan hjälpa en musiker iefterbehandlingen att föra fram sin estetiska vision. Vi har undersökt detta område genom attanvända ett antal metoder. En semistrukturerad fokusgrupp med ett band utfördes i syfte att fååsikter från aktiva musiker och se hur de kände angående möjligheten att efterbehandla sin egenmusik på en surfplatta och se om de trodde att det var ett bra sätt för att arbeta fram sin vision. Enenkät skickades ut till allmänheten för att få en aning om vad den allmänna uppfattningen är när detgäller att använda en surfplatta för detta ändamål. Samma enkät skickades till bandet som var med ivår fokusgrupp för att återigen se vilka åsikter de hade om detta i förväg.Dessa metoder i kombination med vår litteraturstudie visar att surfplattan kan vara en starkutmanare i efterbehandlingssammanhang, både på amatörnivå och för lärandet av mer avanceradefterbehandling. De som tidigare har varit bekant med befintliga program för efterbehandling varofta obekväma med tanken att använda surfplattor, detta på grund av deras erfarenhet och djupakunskaper av att använda en stationär dator för detta ändamål. Bandet, och de i allmänheten somvalde att svara på vår enkät har alla uttryckt att en surfplatta skulle vara en bra ?bro? mellan att viljalära sig om efterbehandling och faktiskt lära sig om efterbehandling, detta trots prestandamässigabegränsningar som surfplattor innehar idag

Författare

POYA TAVAKOLIAN JOHAN WEINL

Lärosäte och institution

KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..