Sök:

Sökresultat:

12 Uppsatser om Leather - Sida 1 av 1

HUNTER'S BEND - med vad vi bär berättelse

The Hunter?s Bend project is about how our personal possessions affect our perceived identity and in what way the value of an object may increase with the relationship that is built up towards the user. I have looked upon traces of time as an extension of an existing object. The outcome is a series of Leather cases made out of one piece of folded Leather, hardened and locked within itself. The history contained in Leather, as a living material has been an important part of the project as well as how its features are used in the making and then allowing the product to change after use..

En undersökning av tre olika behandlingsmedels effekt på vegetabiliskt garvat läder för bokband

Title in original language: En undersökning av tre olika behandlingsmedels effekt påvegetabiliskt garvat läder för bokbandLanguage of text: SwedishNumber of pages: 32.

Arbetsknivar : En funktionsanalys av knivar från Birkas Garnison

This paper deals with knives excavated in the Birka Garrison between 1997 and 2004, in a selection of 100 knives out of approximately 400. The aim is to measure and analyze the material to find out if certain elements in design points to a specific craft. Two groups of knifeblades can be seen, one with a convex bevel and one with a flat bevel of the blade. Considering osteological evidence, historical sources, and the main suitabillity of the knives, it is concluded that some of the flat beveled knives may have been used for crafting Leather and fur, whereas the convex beveled knives are of an allround type..

Koppartvål Möjligheterna att isolera mässing från läder och därigenom förhindra att tvål uppstår

Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård, Konservatorprogrammet15 hpInstitutionen för kulturvårdGöteborgs universitet2012:22.

Hallstatt - kriget salt

after a breef survey over the culutre of Hallstatt, I descibe the city of Hallstatt in Austria, with it´s mines and graves. I describe some of the wars in the area, the scythians, the greek and rom. I desribe some uses of all the salt including mumies. i assume that war needs much salt, because all warriers uses Leather, and I give sopme exampels of this, romans, vikings..

Sittande i väntan på hållbarhet - Nyhaga vilfåtölj

The Sitting while waiting for sustainability project goal was to make a functional model for a resting chair and to make it by using furniture and artefacts as material. A try of understanding the process of re-design and to use it to design was driving the project through. The result was a prototype made out of a bed frame and 18 pair of jeans and with details made out of Leather..

Herrväskan Primus : produktutveckling för Ödins Garveri

I denna rapport redovisas ett examensarbete av Edvin Sjöberg utfört i samarbete med Ödins Garveri i Visby.Projektets mål har varit att ta fram ett tillverkningsunderlag för en ny axelremsväska i läder för män. Väskan är konstruerad för att vara materialbesparande, hållbar och elegant.Faktainsamlingen ger en översikt av de vanligaste sätten att bereda och garva skinn, sömnadsteknik och tillverkningsteknik. Målgrupps- och marknadsanalys har varit vägledande för utformningen av slutprodukten och stort fokus har lagts på modell- och skissarbete.Slutprodukten är en herrväska med mycket hög materialkvalité, formgivning inspirerad av klassiskt herrmode och med väl planlagda och genomtänka detaljer..

Back to the roots. Utforskande studie av mina minnen från Dalarna

Jag har som examensarbete på master-nivå formgivit en sittmöbel med utgångspunkt från min uppväxt i Dalarna. Målet har varit att göra en filosofisk tolkning av mina minnen samt en hyllning till regionen, i synnerhet Borlänge där jag växt upp.Jag har under projektets gång gjort en resa både på ett mentalt och rent fysiskt plan tillbaka till den plats jag växt upp för att utforska mina minnen och därigenom skapa en plattform för mitt designarbete.För att nå mitt resultat har jag använt mig av designmetoder som ITK, intervjuer, skisser, studiebesök, materialtester, mockups samt modelleringsverktyget Rhino.Resultatet är en stol inspirerad av saker som bland annat Ornäs stugan och musikkulturen i Borlänge. Stolen består av en metallkonstruktion, trädetaljer vid fötterna samt armstöden och en sits i läder.For my thesis work on postgraduate level, I have designed a chair based on my upbringing in Dalarna. The goal has been to make a philosophical interpretation of my memories and a tribute to the region, particularly Borlänge where I grew up.During the project I have made a trip both on a mental and physical level back to the place where I grew up to discover my memories and thereby creating a platform for my design work.In order to achieve my result, I have used design methods such as ITK, interviews, sketches, field trips, materials testing, mockups and the modeling tool Rhino.The result is a chair inspired by things like Ornässtugan and the music culture in Borlänge. The chair consists of a metal construction, wooden feet and armrests and a seat made from Leather..

Frystorkning Kontrollerad torkning av kulturhistorisk dräkt?

Cultural objects may become wet by deliberate water cleaning, water disaster or watersoaked for other reasons. Air drying textile objects and even other organic materials from awater wet state, involves many problems depending on the strong capillarity action of water.Damages and changes such as bleeding of dyes, stains or lines of impurities from watermovement, shrinking or stiffness can occur. Freeze-drying as an alternative drying methodhas often been used for wet archaeological and marine objects, but more seldom for historicalmaterials.This bachelor thesis addresses the issue of whether freeze-drying can be an alternative controlleddrying method for historic costumes. Costumes and related objects are often compositeobjects, consisting of multiple materials, as well as being three dimensional, all of whichwill complicate drying. The purpose of this study was to investigate whether it is possible tohandle costume objects after wet cleaning for drying by freeze-drying, and if damages due tosurface tension of water, can be avoided in this way.

Kommunen med potential - En studie av Svenljunga

Kommunikationsteorin bygger på att det finns en sändare, budskap, mottagare och brus. Det är sändaren som vill förmedla ett budskap åt mottagaren och bruset är de olika störningar som finns runt omkring. Exempel på brus som kan störa budskapet är andra konkurrenter på marknaden eller händelser som sker runt omkring som gör att mottagaren inte reflekterar över budskapet.Människor utsätt dagligen för mycket information men tar samtidigt inte till sig och uppmärksammar all den informationen. Därför blir det allt viktigare inom marknadsföringen att skapa ett unikt och särpräglat budskap som kan ta sig förbi bruset och nå kunderna.Svenljunga kommun är belägen i södra Västra Götaland och har ett invånarantal på ca 10 500 personer vilka är fördelat på ett flertal mindre orter. I kommunen som har en yta på 900 km² finns det mycket natur samt flera sjöar att tillgå.

Wicking ? Utvärdering av två standarder

Syftet med rapporten är att utvärdera och jämföra två standarder, AATCC Test method 198-2011: Horizontal Wicking of Textiles och AATCC Test method 197-2011: Vertical Wicking of Textiles. Standarderna publicerades år 2011 av American Association of Textile Chemists and Colorists. Standarderna mäter wicking, det vill säga, med vilken hastighet som vätska transporteras genom textil, med en horisontell och en vertikal testmetod. Hastigheten anges i olika enheter beroende på standard, enheten för AATCC Test method 197-2011: Vertical Wicking of Textiles är mm/s och AATCC Test method 198-2011: Horizontal Wicking of Textiles anges i mm2/s. Skillnaden i enhet och mätmetod innebär att standarderna inte kan jämföras rakt av genom resultat och mätvärden mellan de båda standarderna.

Vattenhantering och reglering för textilproducenter i Turkiet

Vatten är en av jordens livsviktiga resurser, en resurs som hela tiden minskar. I delar av världen råder akut vattenbrist och ofta återfinns industrier med hög vattenanvändning i områden med begränsad vattentillgång. En av dessa industrier är textilindustrin. Vid textil beredning är vattenförbrukningen mycket hög och avloppsvattnet är ofta mycket förorenat. Vattenfrågorna inom textil produktion har fram till idag inte uppmärksammats i lika stor grad som arbetsrätts- och kemikaliefrågorna.