Sök:

Sökresultat:

1 Uppsatser om L??rarrollen - Sida 1 av 1

"När man har tid så är det oerhört roligt" : En studie om fyra gymnasielärares upplevelser och attityder till planeringsarbetet som ett fenomen i ämnet historia

Studiens syfte a?r att underso?ka ett antal gymnasiela?rares upplevelser och attityder till planeringsarbetet som ett fenomen i a?mnet historia. Studien har tre fra?gesta?llningar. Den teoretiska ansatsen belyser planeringsarbetet sett utifra?n gymnasiela?rarnas proffession, didaktiska aspekter och utbildningstraditioner.