Sök:

Sökresultat:

2 Uppsatser om Compactrio - Sida 1 av 1

Styrning av stegmotor för robot med NICompactRIO

Arbetet handlar om styrning och reglering av stegmotorer och permanentmagnetmotorer, genom attanvända det grafiska programmeringsspråket Labview från National Instruments (NI) tillsammansmed hårdvara i form av NI Compactrio och NI USB datainsamlingskort. Implementeringen har sketti form av en robot med ett för uppgiften specialbyggt styrsystem, PWM ? styrning av enpermanentmagnetmotor och en egenkonstruerad manöverdosa..

Ström- och temperaturkontroll

Storing kinetic energy in a flywheel allows for more efficient driving of electricvehicles. Research in this area is in progress at Uppsala University, where a flywheelwith magnetic bearings encased in a vacuum chamber is being constructed. To makethis possible methods for measuring the current through the electromagnets in thebearings and temperatures in the flywheel need to be developed. This has been thepurpose of this report. The current measurement resulted in a resistive method, andthe implementation of eight measurement circuits in the system.