Sök:

Sökresultat:

1 Uppsatser om Carasoft - Sida 1 av 1

Portering av programvara ? metodik och fallstudie

Carasoft AB är ett företag som specialiserat sig på utveckling av dokumenthanteringssystem. Man erbjuder bland annat ett Windowsbaserat dokumenthanteringssystem vid namn Caradoc. Systemet består av flertalet DLL:er skrivna i Delphi och har inte ändrats eller kompilerats sedan 2004. Det här examensarbetet har i syfte att utreda om det finns möjlighet att inom rimlig tid portera Caradoc till Windows 7, med hjälp av den nya Delphi-versionen XE2. Efter en förstudie i ämnet portering, programspråket Delphi och systemets struktur gjordes ett försök att portera systemets största DLL "OfficeUtils.dll".Erfarenheter från examensarbetet visar på tre viktiga förutsättningar för att porteringen ska lyckas.