Sök:

Sökresultat:

19 Uppsatser om Volkswagen - Sida 2 av 2

Uppstagning av grenrör för Volkswagen rallycrossmotor

Denna rapport är ett examensarbete utfört av Per Jonsson, student vid Karlstads Universitet. Examensarbetet omfattar 22,5 högskolepoäng och är ett obligatoriskt moment inom högskoleingenjörsprogrammet i ämnet maskinteknik.   Företaget Trollspeed tillverkar högeffektiva racingmotorer för användning av racingteam på elitnivå. Stora turboaggregat samt tillhörande utrustning sätts samman med specialbyggda avgasgrenrör för att uppnå största möjliga effektuttag. Tillsammans bildar dessa sammansatta delar en hög vikt och måste därför stagas upp.   Detta arbete handlar om att ta fram en ny lösning för uppstagningen, då dagens lösning leder till oundviklig spänningspåverkan i grenröret som bidrar till att sprickbildningar uppstår. Projektet är indelat i två delar där första delen omfattar framtagning av ett mätverktyg för analysering av rörelse samt kraftpåverkan hos grenröret. Framtagningen av mätverktyget resulterade i en mätskala med visare för visualisering av rörelser och monterade lastceller för analysering av kraftpåverkan.

Ombyggd lätt lastbil: Interaktionen mellan semitrailerns och dragfordonets bromssystem

Freno AB i Piteå har byggt en semitrailerdragare baserat på Volkswagen Crafter. De modifikationer som behandlas i detta arbete omfattar semitrailerns parkeringsbroms, manövreringen av semitrailerns färdbromsar och det bakre underkörningsskyddet på dragfordonet. Tillverkaren av dragfordonet vill att det ska utredas huruvida dessa ändringar kan ha negativa effekter.En systembeskrivning av parkeringsbromsen gjordes och dess funktion analyserades sedan utifrån kraft- och momentjämvikt. Trailerns parkeringsbroms manövreras via en elektrisk signal ansluten till kontakten för indikatorn på instrumentpanelen. Resultatet jämfördes sedan med de trafikförskrifter som gällde vid fordonets ibruktagande.

Scania - den eviga singeln?

Den svenska nyttofordonstillverkaren Scania har varit ett intressant förvärvsobjekt under flertalet år. Volvo har tidigare försökt förvärva Scania, men hindrades av EU-kommissionen. Under den senaste tiden har Scanias värld åter satts i gungning i och med att företaget blivit föremål för ett ytterligare förvärvsförsök. Denna gång är det den tyska nyttofordonsproducenten MAN som har lagt ett fientligt bud på Scania. Bakom budet ligger en tro på att det går att realisera synergier genom nära samarbeten inom områden som produktion, förvaltning, inköp, forskning och utveckling samt service.

Scania - En företagsanalys

Scania är ett tillverkningsföretag inom nyttofordonsbranschen och det senaste året har vindarna blåst kring Scania. Diskussionerna har rört sig runt huruvida de ska bli uppköpta eller inte av den tyska konkurrenten MAN som verkar inom samma bransch eller om Scania ska köpa upp MAN istället. MAN är tillsammans med Volkswagen och Investor Scanias huvudägare. Just nu verkar det vara Investor med familjen Wallenberg bakom sig är dem som bromsar affären. Scania har varit utsatt för uppköpsförsök tidigare, två gånger har Volvo varit den andra parten och nu är det som sagt MAN.

<- Föregående sida