Sök:

Sökresultat:

1 Uppsatser om V??rtahamnen - Sida 1 av 1

Brandskyddet i Hamnpåfarten Värtan: En alternativ lösning med transversell ventilation och sprinkler

I sta?der byggs va?gtunnlar fo?r att ge rum a?t bosta?der och kontor, i dessa trafikplatser fa?rdas a?rligen miljontals fordon. Bra?nder i dessa insta?ngda utrymmen kan fa? allvarliga konsekvenser och arbetas aktivt med att fo?rhindras. I Va?rtahamnen i Stockholm projekteras mellan 2011 och 2013 en kortare va?gtunnel i slutet av E20.