Sök:

Sökresultat:

6642 Uppsatser om Solna Business Park - Sida 1 av 443

Kluster i dagligvarubranschen : En plats för den hungrige

För närvarande råder en oenighet inom den akademiska världen beträffande begreppet kluster och hur detta skall definieras. Enligt rådande definition kan ett kluster vara såväl globalt, nationellt, regionalt som lokalt. För att få en djupare förståelse för begreppet, och då framförallt klusterbildning inom dagligvarubranschen har vi bedrivit en serie av semistrukturerade intervjuer där vi valt att intervjua personer med ledande befattning inom företag aktiva i denna bransch. Vi ämnade med denna undersökande rapport att se ifall kluster skapas slumpartat eller om dessa går att skapa artificiellt, och i sådant fall hur.Vi har genom vår teoretiska genomlysning funnit att ett kluster genomgår tre faser: startfasen, utvecklingsfasen och mognadsfasen. Förmågan för ett kluster att passera de olika faserna och slutligen nå mognadsfasen har sin grund i en sammansatt grupp av vitala faktorer.

Halmstads Tivoli : en av södra Sveriges vackraste förlustelseplatser

During the late 19: th century the park Tivoli in Halmstad, today called Norre Katts park, was known as one of the most beautiful amusementparks of southern Sweden. This is a description that hardly anyone would use to portray the park today. The aim of this study is therefore to investigate what the park once looked like and how it has changed until today?s neglected state. The history of the place and by who and for whom the park with; 4 ½ acers with meandering paths, caves, an avenue, leaf halls and bowers, was created. Who designed the park in the year of 1843 is an unrequited question.

En park genom tiden : observation, intervju och litteraturstudie över Berzelii park

This thesis is a study over changes and similarities of people's activities in Berzelii park, with focus on the second half of the 19th century and present time. As one of the oldest public parks in Stockholm, Berzelii park has been a place for outdoor activity for more than a hundred years. During that time both the park and the society have undergone changes, but people are still using this green area in the city centre in a similar way as generations before have done. It is still a place for social gathering and during the summer month the park invite for optional and social activities such as a pause in the sun and pic-nic with friends. Some customs has disappeared like the 19th century social stroll, but through small changes in rules or design others have become given, like using the lawns as seating..

Entreprenörskapscenter eller takeaway pasta? : Bilden av Science Park Jönköping bland studenter

Aim: The aim of this essay is to study the external communication of Science Park Jönköping, how they want students in Jönköping to perceive them. Further we would like to compare thatinformation with how students in Jönköping actually perceive Science Park Jönköping. Do the both pictures agree?Method/Material: Together with literature studies, a qualitive method has been used.Two interviews with the managers of Science Park, and five focusgroups with students havebeen conducted.Main Results: The main result from the focusgroup interviews shows that the students perceived image of Science Park correlates in many ways with Science Parks profile. But the study also shows that Science Park do not apply many of the relevant theories that would benefit their marketing..

Eslövs stadspark : stadsparken som inte var en stadspark men som vill bli

Eslöv received its city privileges in the year 1911 and to celebrate the city?s 100th jubilee it has been decided, among many other things, to reinvigorate the City park. This master thesis presents a new proposal for the design of the City park. As a basis for the new proposal a study of the public park is made in a social and structural context as well as a study of the history of the Eslöv City park. The history of the Eslöv City park is somewhat unclear, especially if there has ever been a one design for the whole park? To create a picture of the public park in general, a study of literature has been made and to describe the history of the City park I Have researched the city archive in Eslöv.

Karin Park. En grafisk identitet

The project Karin Park is an identity investigative project, to createa new interesting graphic profile for the ar tist Karin Park. Her newsound has taken her to a new kind of genre, where some standardsexists. The project creates a unique identity with logotype, ar tworkand package design. The graphic profile is created able to be appliedin different contexts..

Rum i park : En verksamhet med fokus på barn och ungdomar

Examensarbetet utvecklar en miljö för barn och ungdomar i olika åldersgrupper, där både inne- och uterum är av lika stor vikt. Vidare utvecklar projektet gestaltningen och användningen av en befintlig park i Stockholm..

Lärrollen i en föränderlig tid : The teacher´s role in time of change

Aim: The aim of this essay is to study the external communication of Science Park Jönköping, how they want students in Jönköping to perceive them. Further we would like to compare thatinformation with how students in Jönköping actually perceive Science Park Jönköping. Do the both pictures agree?Method/Material: Together with literature studies, a qualitive method has been used.Two interviews with the managers of Science Park, and five focusgroups with students havebeen conducted.Main Results: The main result from the focusgroup interviews shows that the students perceived image of Science Park correlates in many ways with Science Parks profile. But the study also shows that Science Park do not apply many of the relevant theories that would benefit their marketing..

Vasaparkens nya kläder : en studie av ett förnyelseprojekt i förhållande till platsens historia

In 2007 the project with the renewal of the Vasa Park in Stockholm won the Siena Prize. The architects responsible for the project described how they aimed for upgrading the park within its historical framework. Since the project was a renewal and not a restoration of the park, I thought it would be interesting to study how the architects proceeded with this work. The aim of this essay has therefore been to examine how the last renewal of the Vasa Park has chosen to approach the history of the place. To understand the historical development of the park and how the renewal project was carried out, I started with a literature survey consisting of books, the program of the renewal and articles about the project.

Lokaliseringsfaktorer för resecentra: en GIS-analys av
Solna station

Solna kommun som ligger relativt centralt i Stockholm och med sina nästan 60000 invånare samt 65000 arbetsplatser har en stor in- och utpendling dagligen vilket innebär att Solna station är en viktig knutpunkt för många pendlare. Denna rapport tar upp Solna pendeltågsstations nuvarande lokalisering med hänsyn till olika planindikatorer samt ger förslag på var en framtida station kan placeras samt var expansion kan vara lämpliga med hänsyn till dessa indikatorer. Syftet är att tillgängligheten för de som använder stationen ska bli så bra som möjligt. Planindikatorerna som analyseras är baserade på avstånd i både tid och längd samt arbets- och befolkningsstatistik. Verktygen som används för att analysera tillgängligheten är datorbaserade och ger på så vis möjligheter till att få mer exakta värden än med det traditionella sättet att arbeta med enbart radier för att mäta tillgängligheten till olika målpunkter.

Vad gör en bra park bra? : och hur gör man den bättre?

This our bachelor thesis of 15 p ECTS. Our subject is What makes a good park? ? And how to make it better. The purpose of our bachelor thesis is to provide an overall direction for instrinsic qualities, resource (areas and materials) maintenance, visitor use, visitor experience and a basic foundation for decision-making for the maintenance and enhancement of the parks in Danderyd municipality.

Växelbruk på Hornsbruksgatan

Längs den skuggiga Hornsbruksgatan bryter en veckad volym upp den långa sträckan. En ny bergssida som definierar park och gata och serverar scener för medborgarinflytande på både gräs och betong. Med biblioteket som katalysator får den bortglömda delen av Hornstull ett välbehövligt komplement av både mångfacetterad verksamhetslokaler, kontor och större lägenheter. Med mer park i parken och mer stad längs gatan bygger Hornsbruksgatan vidare på områdets karaktär av experimentalitet ? ett urbant växelbruk..

Brytpunkten mellan två platser : gemenskap, miljö och identitet från S:a Maria sjukhus till Maria Park

The result of a short field work done in Maria Park, a place situated in the north of Helsingborg city. A comparative work, using the old S:a Maria and Maria Park. The same place, once a mental hospital, and now, at the time of the paper being written, it's a richer residential district. Is there anything left of the old mental hospital in the new community and the residents identities?.

Hur science parks och inkubatorer kan stötta kommersialiseringen av idéer sprungna från näringslivet: En studie av Science Park Jönköping samt några företag i regionen

This master thesis has been written in collaboration with Science Park Jönköping and is based on a problem related to corporate innovation. Science Park Jönköping believes that there is an untapped potential in existing industry in the form of ideas that are never commercialized. These theories are also supported in the research in which other authors have perceived that the ideas and inventions which do not belong to the core business risk ending up in drawers. If more of these ideas could be spin-offs or other forms of enterprise instead of staying in the drawers it would lead to growth, both for companies and for the society in large.The purpose of the thesis work is to, based on the case Science Park Jönköping, analyze how science parks and incubators can support the commercialization of ideas that derive from industry, who otherwise had been left lying. The work began with a mapping of the Science Park Jönköping operations and the skills they possess, and then other initiatives that aim to commercialize more ideas from companies were examined.

AO modulen

This master thesis has been written in collaboration with Science Park Jönköping and is based on a problem related to corporate innovation. Science Park Jönköping believes that there is an untapped potential in existing industry in the form of ideas that are never commercialized. These theories are also supported in the research in which other authors have perceived that the ideas and inventions which do not belong to the core business risk ending up in drawers. If more of these ideas could be spin-offs or other forms of enterprise instead of staying in the drawers it would lead to growth, both for companies and for the society in large.The purpose of the thesis work is to, based on the case Science Park Jönköping, analyze how science parks and incubators can support the commercialization of ideas that derive from industry, who otherwise had been left lying. The work began with a mapping of the Science Park Jönköping operations and the skills they possess, and then other initiatives that aim to commercialize more ideas from companies were examined.

1 Nästa sida ->