Sök:

Sökresultat:

86 Uppsatser om Revit - Sida 2 av 6

Energianalys mellan programmen IES (Integrated Environmental Solutions) och Enorm

An increase interest of new methods and tools has begun to grow in the real estate business, this new trend causes an increase in new programs that aim to simplify processes of energy-efficiency and environmental issues.After consulting with Björn Alsmark from Bjerking AB, an architect and engineering company, we made a decision that the Degree Project is going to examine the program IES (Integrated Environmental Solutions) with some integrations from Revit Architecture application.To be able to examine IES, we got access to a completed project from Bjerking. The project is a nursery school in Uppsala. An application has been handed in from Bjerking to make this project to a Green Building-certificated project. According to Bjerking own calculations (with the energy-calculation program Enorm), the consumption of energy of the nursery school is 48 percent lesser than required by BBR.An evaluation of IES and Enorm has been made with an aim to compare these two programs and find out if IES is an appropriate program to replace Enorm. Does Enorm or IES come up to BBR´s recommendations?The Degree Project cover 15 ECT, that required several adjusting and delimitations, and the study sketch ended with a literature study.After finishing the study sketch the modeling of the nursery school began.

Verifiering av Kedertakstolen

The Kedertruss is the loadbearing part in the Keder weatherprotectionsystem and it has been analyzed concerning its loadbearing capacity. The Kedertruss is produced and manufactured by Wilhelm Layher GmbH & Co. KG and this report has been made for their Swedish division Layher AB.  The Kedertruss, designed in Germany according to German designcode, has been recalculated concerning Swedish conditions according to Eurocodes and a ongoing European standardization project. The two-dimensional program Winstatik Frame Analysis has been used for evaluation of load effects. Capacity has been calculated by hand-calculations and it has been verified that the Kedertruss in its larger spans isn?t able to withstand the loads.

Verifiering av Kedertakstolen

The Kedertruss is the loadbearing part in the Keder weatherprotectionsystem and it has been analyzed concerning its loadbearing capacity. The Kedertruss is produced and manufactured by Wilhelm Layher GmbH & Co. KG and this report has been made for their Swedish division Layher AB.  The Kedertruss, designed in Germany according to German designcode, has been recalculated concerning Swedish conditions according to Eurocodes and a ongoing European standardization project. The two-dimensional program Winstatik Frame Analysis has been used for evaluation of load effects. Capacity has been calculated by hand-calculations and it has been verified that the Kedertruss in its larger spans isn?t able to withstand the loads.

Arbetsprocessen i Revit. En studie av arbetsprocessen i Revit Architecture vid skapande av förslag över ett nytt bostadsområde i Varberg

Arkitektkontoret Sweco Architects i Göteborg har tagit fram ett förslag för ett bostadsområde i Varberg, där Varbergs kommun var beställare. De föreslog att ett eget områdesförslag skulle tas fram i Revit Architecture utifrån de planbestämmelser som gäller i området. Som en fördjupning i detta arbete valdes att även studera arbetsprocessen i programmet samt hur denna process kan tidsoptimeras. Ett problem idag är att en sådan process kan vara tidskrävande och ineffektiv. Syftet med detta arbete var att finna idéer på hur processen kan effektiviseras och att utveckla kunskaperna om Revit.Som en inledning modellerades hur området ser ut idag i Revit utifrån en ritning skapad i AutoCAD.

Utformning av konst- och musikhus med läge i unik miljö

Examensarbetets mål var att utforma två förslag på ett musik- och konsthus för placering i Växjösjön. Konstruktionen ämnas vara flytande och mobil.Gemensamt undersökte författarna byggnadens förutsättningar och möjligheter, i syfte att underlätta utformningsprocessen.Författarna utformade var sitt förslag. Det resulterade i två förslag med skilda arkitektoniska särdrag, skapade utifrån gemensamt stipulerade avgränsningar.Det ena förslaget är utformat med hjälp av geometriska former med raka sidor. Det kontrasterar mot det andra förslaget som har organiska och mjuka former..

Jämförelse av programvaror för konstruktion i råa punktmoln

Laser scanning is a method of surveying that has evolved rapidly in recentyears. The technique is based on a laser scanner set up, which can document a structureusing pulsed laser beams. Each time the laser hits a surface it is partly reflectedback to the scanner that stores the point. By using strategically placed targets, storedpoints from different scans can be merged into a point cloud. A point cloud is avisualization of the scanned object with a very high accuracy.

Förbättringsarbete vid Sollebrunns Betongelement AB

Arkitektkontoret Sweco Architects i Göteborg har tagit fram ett förslag för ett bostadsområde i Varberg, där Varbergs kommun var beställare. De föreslog att ett eget områdesförslag skulle tas fram i Revit Architecture utifrån de planbestämmelser som gäller i området. Som en fördjupning i detta arbete valdes att även studera arbetsprocessen i programmet samt hur denna process kan tidsoptimeras. Ett problem idag är att en sådan process kan vara tidskrävande och ineffektiv. Syftet med detta arbete var att finna idéer på hur processen kan effektiviseras och att utveckla kunskaperna om Revit.Som en inledning modellerades hur området ser ut idag i Revit utifrån en ritning skapad i AutoCAD.

Kvalitetsutveckling inom svensk cancervård

Arkitektkontoret Sweco Architects i Göteborg har tagit fram ett förslag för ett bostadsområde i Varberg, där Varbergs kommun var beställare. De föreslog att ett eget områdesförslag skulle tas fram i Revit Architecture utifrån de planbestämmelser som gäller i området. Som en fördjupning i detta arbete valdes att även studera arbetsprocessen i programmet samt hur denna process kan tidsoptimeras. Ett problem idag är att en sådan process kan vara tidskrävande och ineffektiv. Syftet med detta arbete var att finna idéer på hur processen kan effektiviseras och att utveckla kunskaperna om Revit.Som en inledning modellerades hur området ser ut idag i Revit utifrån en ritning skapad i AutoCAD.

KPP-databasens potential som besluts- och analysunderlag i vården

Arkitektkontoret Sweco Architects i Göteborg har tagit fram ett förslag för ett bostadsområde i Varberg, där Varbergs kommun var beställare. De föreslog att ett eget områdesförslag skulle tas fram i Revit Architecture utifrån de planbestämmelser som gäller i området. Som en fördjupning i detta arbete valdes att även studera arbetsprocessen i programmet samt hur denna process kan tidsoptimeras. Ett problem idag är att en sådan process kan vara tidskrävande och ineffektiv. Syftet med detta arbete var att finna idéer på hur processen kan effektiviseras och att utveckla kunskaperna om Revit.Som en inledning modellerades hur området ser ut idag i Revit utifrån en ritning skapad i AutoCAD.

Murgrönans förskola - Arkitekturens betydelse för barns utveckling

Arkitektkontoret Sweco Architects i Göteborg har tagit fram ett förslag för ett bostadsområde i Varberg, där Varbergs kommun var beställare. De föreslog att ett eget områdesförslag skulle tas fram i Revit Architecture utifrån de planbestämmelser som gäller i området. Som en fördjupning i detta arbete valdes att även studera arbetsprocessen i programmet samt hur denna process kan tidsoptimeras. Ett problem idag är att en sådan process kan vara tidskrävande och ineffektiv. Syftet med detta arbete var att finna idéer på hur processen kan effektiviseras och att utveckla kunskaperna om Revit.Som en inledning modellerades hur området ser ut idag i Revit utifrån en ritning skapad i AutoCAD.

Motorvägsbro över väg 1820 - ? Projektering och dimensionering av ett brokoncept

Arkitektkontoret Sweco Architects i Göteborg har tagit fram ett förslag för ett bostadsområde i Varberg, där Varbergs kommun var beställare. De föreslog att ett eget områdesförslag skulle tas fram i Revit Architecture utifrån de planbestämmelser som gäller i området. Som en fördjupning i detta arbete valdes att även studera arbetsprocessen i programmet samt hur denna process kan tidsoptimeras. Ett problem idag är att en sådan process kan vara tidskrävande och ineffektiv. Syftet med detta arbete var att finna idéer på hur processen kan effektiviseras och att utveckla kunskaperna om Revit.Som en inledning modellerades hur området ser ut idag i Revit utifrån en ritning skapad i AutoCAD.

Hållbara projekteringsverktyg : Från byggnadsinformationsmodell till simulering ? en utvärdering av Revit och Virtual Environment

This study examines the use of building modeling and energy simulations in the design process  of  a  building.  The  take-off  point  is  the  notion  of  energy  simulations  being needed early and throughout the building design process, and that the lack of energy simulations may be explained by the fact that they are time consuming and therefore often too expensive. A greater interoperability between software tools used by relevant disciplines,  such  as  the  architect  and  the  energy  specialist,  would  create  smoother workflows, which would reduce this cost and open up for more frequent and iterative energy  simulation  processes.  The  study  is  an  assessment  of  the  modeling  tool  Revit and  the  simulation  tool  Virtual  Environment  and  whether  they  can  create  smoother workflows, and make leeway for a more frequent use of energy simulations throughout the  design  process.  It  also  investigates  the  limitations  of  what  can  be  examined  by simulations in Virtual Environment. This will hopefully help clarify the future role of energy  simulations  in  design  processes.  The  method  is  a  trial  by  error  approach  of testing the two software tools by building and simulating a model. The results of these tests  show  that  the  workflow  is  not  optimal  (and  therefore  time  consuming)  for frequent  and  iterative simulations  throughout the  design  process,  but  it  also  reveals some  great  possibilities  of  what  can  be  performed  with  these  two  powerful  tools  at hand.  Further  development  with  regards  on  platform  independency  of  the  building information  model,  including  seamless  exporting  and  importing,  seems  necessary  to strengthen the future role of energy simulations..

Projektering av motorvägsbro över Ätran i Ulricehamn - Konceptuell design och preliminär dimensionering

Arkitektkontoret Sweco Architects i Göteborg har tagit fram ett förslag för ett bostadsområde i Varberg, där Varbergs kommun var beställare. De föreslog att ett eget områdesförslag skulle tas fram i Revit Architecture utifrån de planbestämmelser som gäller i området. Som en fördjupning i detta arbete valdes att även studera arbetsprocessen i programmet samt hur denna process kan tidsoptimeras. Ett problem idag är att en sådan process kan vara tidskrävande och ineffektiv. Syftet med detta arbete var att finna idéer på hur processen kan effektiviseras och att utveckla kunskaperna om Revit.Som en inledning modellerades hur området ser ut idag i Revit utifrån en ritning skapad i AutoCAD.

Förmögenhetsvärde i kommersiella fastigheter. En analys av påverkande faktorer.

Arkitektkontoret Sweco Architects i Göteborg har tagit fram ett förslag för ett bostadsområde i Varberg, där Varbergs kommun var beställare. De föreslog att ett eget områdesförslag skulle tas fram i Revit Architecture utifrån de planbestämmelser som gäller i området. Som en fördjupning i detta arbete valdes att även studera arbetsprocessen i programmet samt hur denna process kan tidsoptimeras. Ett problem idag är att en sådan process kan vara tidskrävande och ineffektiv. Syftet med detta arbete var att finna idéer på hur processen kan effektiviseras och att utveckla kunskaperna om Revit.Som en inledning modellerades hur området ser ut idag i Revit utifrån en ritning skapad i AutoCAD.

Designoptimering, Energi och inomhusmiljösimuleringar i en integrerad BIM-projektering / Designoptimiation, Energy and indoor simulations in an integrated design work

Syftet med en integrerad projekteringsprocess är att information tidigt skall tas fram och att projektörer skall kunna arbeta parallellt, exempelvis genom en gemensam BIM-modell. Revit och IDA Indoor climate an energy, även kallat IDA ICE, har i denna rapport visat sig vara två mycket effektiva verktyg som tillåter att information både kan tas fram, i form av energianalyser, men även kommuniceras digitalt med hjälp av så kallade IFC-exporter. Då projektörer får möjlighet att jobba i en gemensam modell kan de arbeta parallellt vilket innebär att information kan tillföras både tidigare och snabbare i projekteringsprocessen. I Revit kan arkitekten enkelt skapa olika utformningsförslag och jämföra dessa med avseende på energianvändning. Analyser från denna studie har visat att energisimuleringar i Revit kan användas för att utforska olika utformningsalternativ och därmed finna optimeringsmöjligheter med avseende på energi och inomhusmiljö.

<- Föregående sida 2 Nästa sida ->