Sök:

Sökresultat:

1 Uppsatser om Rćdanefors - Sida 1 av 1

Ekonomistyrning av FoU-verksamhet: Med fokus pÄ styrning av utvecklingsprocess

Uppsatsens titel: Ekonomistyrning av FoU-verksamhet, med fokus pĂ„ styrning av utvecklingsprocessen Seminariedatum: 2007-01-18 Ämne/kurs: FEK 582 Kandidatuppsats, 10 poĂ€ng Författare: Oscar Danefors, Frank Fagerlund, Joakim Puusaari, Fredrik Rubin Handledare: Per-Magnus Andersson, Peter Jönsson Fem nyckelord: Produktutveckling, FoU, stage-gate-system, styrning, management style Syfte: Syftet med uppsatsen Ă€r att gĂ„ djupare i utvecklingsdelen av FoU-verksamheten genom att beskriva samt analysera styrningen av utvecklingsprocessen. Metod: I uppsatsen anvĂ€nds ett hermeneutiskt perspektiv och en kvalitativ forskningsstrategi som med en jĂ€mförande design leder till att en multipel fallstudie anvĂ€nds för att uppnĂ„ syftet. Teoretiska perspektiv: Management style, projekt styrning, stage-gate-system, resultat styrning Empiri: Studien baseras pĂ„ intervjuer med ansvariga inom FoU pĂ„ följande fem företag: Akzo Nobel Decorative Coatings Europe, Alfa Laval, Ericsson Mobile Platforms, Procordia Food och Tetra Pak. Resultat: Följande har funnits i uppsatsen: ? Funnit att stage-gate-system Ă€r har en stark koppling till centraliserade organisationer.? Att det finns andra system Ă€n stage-gate-system som fungerar i en decentraliserad organisation? Att risken i vĂ„ra fallföretags utvecklingsprocess inte skiljer sig Ă„t mellan olika branscher.? Att det finns ett generellt mönster i vĂ„ra fallföretags stage-gate-systems produktutvecklingsprocess.? Att det kan finnas ett samband mellan bransch, utvĂ€rderingsenhet och utvecklingsprocess..