Sök:

Sökresultat:

4 Uppsatser om Hemautomation - Sida 1 av 1

Bluetooth Low Energy som trådlös standard för hemautomation

Allmänheten har en stor efterfrågan av produkter inom området för Hemautomation. Den senaste bluetoothstandarden Bluetooth Low Energy skapar nya möjligheter för intressanta produkter som underlättar vardagen. Lösningar som IR och Wi-Fi ger inte de förutsättningar som krävs för att på ett energisnålt och praktiskt sätt erbjuda sådana produkter, något som Bluetooth Low Energy gör. I denna rapport diskuteras standarden i syfte att redogöra för hur den kan användas för att automatisera ett hem.För detta examensarbete implementerades en strömbrytarprototyp och en iOS-applikation, vilka användes för att unders öka och påvisa ett koncept för hur tekniken kan tillämpas för Hemautomation. Resultaten visar att teknikens räckvidd är dess främsta begränsning.

Hemautomation

Det problem som denna uppsats hade för avsikt att besvara var varför Hemautomation inte används i fler hem. Genom resultaten från en enkät som distribuerades kunde slutsatsen att kostnaden för de befintliga lösningar som finns på marknaden idag inte låg i den prisklass våra respondenter ansåg rimlig. Författarna utvecklade då problemet och ställde sig frågan om en Hemautomationslösning verkligen måste ha en så hög kostnad som de befintliga lösningarna har idag. För att belysa detta problem implementerades en egen kostnadseffektiv lösning där respondenternas mest önskvärda funktioner togs i beaktande och en testmiljö implementerades utefter dessa. Resultatet blev en Hemautomationslösning med stor potential och med en betydligt lägre kostnad än dagens befintliga lösningar..

Hemautomation : Spara energi genom att automatisera hemmet

In today's society there is a significant focus on energy efficiency. Despite this, people leave lamps, televisions and computer screens etc. powered on unnecessarily. The goal of this project is to build a simple prototype for home automation where a user, via an application on a mobile phone, can switch on and off the power of an electrical products in the home and as well as being able to check whether such products are switched on or off. The prototype will also collect data on power consumption for these electrical products.

Det Intelligenta Huset : - En studie i hemautomation

Today all buildings contain some form of home automation. It might be heating controlled by athermostat or motion detectors controlling outdoor lighting.This paper,The Intelligent House, deals with the planning of a house in Kiruna, in the north ofSweden and further immerses itself in home automation or intelligent control in single-familyhomes. The house has been entirely planned, from layout to structural design and plumbing.The purpose of the paper has been to investigate the possibilities in home automation in singlefamilyhomes and to choose a suitable home automation system for the house being planned.The system has been designed and the costs and energy savings have been calculated.The system chosen for the house is called KNX and is the largest system for home automation inSweden. It is used to control heating, ventilation, lighting and alarm systems in the house. Is hasbeen found that KNX is very expensive and that the amount of energy, possible to save in thehouse, using the system, is relatively small.