Sök:

Sökresultat:

3 Uppsatser om Entreprenadmaskiner - Sida 1 av 1

Metodik för analys av batteriets laddningscykel i entreprenadmaskiner : Prototypbyggnad och teori

Volvo Construction Equipment AB, Volvo CE, är en global tillverkare av Entreprenadmaskiner. Detta exjobb fokuserar på batterierna i dessa Entreprenadmaskiner som försörjer maskinens elsystem och startmotor vid start.Med dagens teknik ställs nya krav på strömförsörjning i Entreprenadmaskiner. Den största skillnaden är att förbrukare är igång när motorn är avstängd och strömförsörjningen kommer enbart från batteriet. Ett startbatteri av bly-syra typ är inte konstruerad för detta användningsfall. Volvo CE jobbar därför med att ta fram kunskap om hur laddningen i batterierna används och cyklas under drift.Frågeställning om vilka parametrar och trender som är relevanta för att utvärdera batteriladdning har behandlats i detta arbete.

Betongblandarskopa: Ett redskap till entreprenadmaskiner

Detta examensarbete var ett projekt som utfördes på uppdrag av Redskaparna AB. Syftet med projektet var att vidareutveckla och förbättra ett befintligt prototypredskap avsett för betongblandning. Problemen som uppstod med den befintliga prototypen var bl.a. att kritiska driftstopp inträffade p.g.a. fastkilning inuti skopan och delar på redskapet tog skada eller gick sönder vilket ledde till att redskapet blev obrukbart och reparation måste utföras.

Förstudie av måleri

Examensarbetet har utförts hos Olofsfors AB i Nordmaling under hösten 2006. Där tillverkas band för skogs- och Entreprenadmaskiner samt väg- och skopstål. Produkterna doppas efter tillverkningen i en Olofsforsblå färg. Företaget har de senaste åren gjort stora investeringar vad gäller automatisering på båda sina affärsområden. Det som inte hängt med i utvecklingen är måleriet som fortfarande är manuellt.