Sök:

Världens viktigaste oviktiga sak

kan fotboll fungera som religion?


Fotboll har under de senaste 100 åren växt till att bli en enorm företeelse i Sverige och övriga världen. Att vara fotbollsintresserad är idag en vanlig sida hos många människor, i Sverige och i övriga världen. För vissa är det identitetsskapande, och så viktigt att allt kretsar runt det fotbollslag man följer. Livet i övrigt kommer i andra hand. Det finns de som säger att fotboll är viktigare än religion för dem, eller att det är fotboll som är deras religion.Jag har i detta arbete försökt se om fotboll kan vara en religion eller fungera som en religion. I ett samhälle där kyrkans roll blir mindre och mindre, har jag funderat på om fotbollen i viss mån tagit kyrkans tidigare roll i många människors liv.Inom fotbollskulturen finns bilder, ikoner, färgkoder, språk, rum, sociala koder, tankesätt och åsikter, som alla är delar av livet som supporter.Jag kommer i arbetet ta på mig religionshistorikerns roll, liksom fotbollssupporterns. Uppsatsen redogör för medias roll och vikt för fotbollen, som kanal för utövandet av fotbollen som ?tro?.Att gestaltningen skulle vara en film bestämde jag tidigt, och samlade in mycket material. Tanken var att under tiden man ser filmen någon gång ställer sig en fråga liknande: ?Kan fotboll verka som en religion?? Det var de bilder från matcher med supportrar från Malmö FF, där största engagemang visas, som jag bäst kunde få fram detta.Vad jag kommit fram till är inte ett svar som ja eller nej, men däremot en förståelse för fotboll, som om man ser på frågeställningen lite annorlunda, blir väldigt lik en religion.

Författare

Fredrik Herrmann

Lärosäte och institution

Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på avancerad nivå.

Läs mer..