Sök:

Utveckling av webbapplikaton för projektet Odin

med hjälp av objektorienterad systemmodellering


Sekretessbelagd

Författare

Anna-Karin Carlsson Anna Johansson

Lärosäte och institution

Högskolan Väst/Institutionen för informatik och matematik (HTU)

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på avancerad nivå.

Läs mer..