Sök:

Ursprungsfolk i internationell politik


Var står ursprungsfolk i den internationella politiken?

Författare

Katarina Anjert

Lärosäte och institution

Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Nivå:

"Övriga arbeten". Paper/studentarbete skrivna inom studentens andra terminen (31,5-60 högskolepoäng).

Läs mer..