Sök:

USB-akvarium ? Vem fasen vill ha det? Konkurrensfördelar för strategisk positionering inom e-handel.


Syftet med den här studien är att, genom en komparativ fallstudie tillsammans med befintlig strategiteori, förklara vilka konkurrensfördelar som är viktiga för strategisk positionering för e-handelsbolag inom hemelektronikbranschen. Vi har valt att använda oss av en kvalitativ ansats vid insamlandet av empiriska data för den här uppsatsen. Vår huvudsakliga metod för datainsamling är personliga intervjuer samt, i ett fall, en telefonintervju. Vårt teoretiska perspektiv utgörs av Porters generiska strategier, Porters teori om strategisk positionering, kompromisser och passform, Porters värdekedja, Kim och Mauborgnes värdekurva och strategiska kanvas samt Andersons teori om long tail. Grunden för vår empiri ligger i intervjuer med personer med insyn i sina respektive företags strategiska beslut. De fallföretag som representeras är inWarehouse, NetOnNet samt Dustin. Vår studie visar att utbud, i avseendet brett alternativt särskilt sortiment, tillgänglighet, kompetens, framförallt med avseende på säljstyrkan, varumärkeskännedom samt pris är de konkurrensfördelar som är viktigast för strategisk positionering för e-handelsbolag inom hemelektronikbranschen.

Författare

Lars Wiberg Martin Örn Torgersson Madeleine Martinsson

Lärosäte och institution

Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..