Sök:

Slitage i studentbostäder


Deta examensarbete undersöker slitaget i Växjöbostäders studentlägenheter genom att genomföra en enkätundersökning och att göra ekonomiska bedömningar av material för ytskikt.De ekonomiska bedömningarna görs med hjälp av livscykelanalys (LCC) och de material som analyserades var golv, väggbeklädnad och bänkskiva.Examensarbetet undersöker också andra faktorer som kan påverka slitage. 

Författare

Henrik Nilsson Sixten Andersson

Lärosäte och institution

Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..