Sök:

Miljövinster vid gasreglering under svetsning - Livscykelanalys av gasregulator, argon och koldioxid


Livscykelanalys av gasregulator och gaserna argon och koldioxid som används vid svetsning. Studien visar miljövinster vid svetsning vid användning av gasregulator.

Författare

Karin Bandrup Thomas Briggman

Lärosäte och institution

Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..