Sök:

Hur kan man bygga demokrati i språkligt diversifierade samhällen? - En komparativ fallstudie av Sydafrika, Demokratiska Republiken Kongo, Botswana och Rwanda

x

Författare

Charlotte Marie

Lärosäte och institution

Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..