Sök:

Etnicitet i Rwanda och Burundi, En komparativ studie med fokus på etnisk konstruktion och konflikt


Vår uppsats är en komparativ studie av Rwanda och Burundi. I fokus står på vilket sätt etnisk polarisering har skapats och lett till återkommande konflikter. Den övergripande frågeställningen lyder: Varför har Rwanda upplevt svårare konflikter än Burundi? Vad har de båda länderna gemensamt och vad skiljer dem åt? Båda Rwanda och Burundi är rankade etniska system där social klass och etnicitet sammanfaller vilket har lett till konflikternas speciella karaktär. Rankade system kan utvecklas åt olika håll dess två länder är goda exempel på detta.I fråga om polariseringen av etniska grupper visar vi att det är myter som har spelat stor roll. Den hamitiska myten är en produkt av det vetenskapliga tankesättet som präglade Europa under kolonialtiden. Myter i dessa två länder ligger som grund för en patologisk utveckling av ideologin främst i Rwanda som mynnar ut i ett folkmord 1994.Vi kommer fram till att förkoloniala strukturer har haft inverkan på hur de två länderna har utvecklat i postkolonial tid. Rwanda har länge varit en centralstyrd stat med en kung som har haft absolut makt. Burundi har varit mer decentraliserat med prinsar som har styrt mindre områden i landet. Dessa har konkurrerat om det kungliga ämbetet och har således behövt stöd från alla underordnade grupper (tutsi, hutu, twa). Prinsarna har utgjort en egen etnisk grupp (ganwa) och har därmed fungerat som ett stabiliserande element i Burundi.

Författare

Peter Gustafsson Stina Johanson

Lärosäte och institution

Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Nivå:

"Övriga arbeten". Paper/studentarbete skrivna inom studentens andra terminen (31,5-60 högskolepoäng).

Läs mer..