Sök:

"Det är som en glaskupa runt hela prostitutionsstråket - vistas man där är allt tillåtet". En narrativ analys av två socialarbetares berättelser.


This essay focuses on two social workers talking about their working field in the prostitution area in a Swedish city. The study aims to investigate how the social workers talk about their field and clients that are in it through the use of narrative analysis. Furthermore we discuss the complications with qualitative interviews, narrative analysis from a feminist theoretical and methodological point of view. The study is based on an interview with the two social workers. The result reveals only tendencies rather than a general "truth". These tendencies are about the making of "The Other", the idea of the "good social worker" and the stigma which this could lead to.

Författare

Helena Cedrins Linn Steneryd

Lärosäte och institution

Lunds universitet/Centrum för genusvetenskap

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..