Sök:

Den vite mannens börda - Afrika, afrikanen och västvärlden i tre filmer


Filmanalyser med inriktning på representationen av Afrika, afrikanen och västvärlden i Blood Diamond, The Constant Gardener och Hotel Rwanda ur ett postkolonialt perspektiv.

Författare

Tobias Hultén

Lärosäte och institution

Lunds universitet/Filmvetenskap

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..