Sök:

Bilden av den ryska björnen

Det som vi ville testa var med andra ord: Har finlandisering en effekt på pressen?

Författare

Ida Kyrk Tobias Poggats

Lärosäte och institution

Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..