Sök:

Belöningssystem i hemelektronikbranschen


Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera hur belöningssystemen är utformade i detaljhandeln med inriktning på hemelektronikföretag.Fallstudien gjordes på företagen Siba, OnOff, Thorn och El-Giganten.

Författare

Patrik Löfstrand Lars Nilsson Fredrik Wennerholm

Lärosäte och institution

Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..