Sök:

Advanced Format

En prestandajämförelse av sektorer i RAID

I dagens samhälle förs det diskussioner hur vi kan sänka vår energiförbrukning i olika sektorer. En av dessa sektorer som förbrukar mycket energi är IT sektorn. De mätningar som har gjorts i USA visar att år 2011, så har energiförbrukningen för datacenters fördubblats jämfört mot år 2006. Strategier har tagits fram för att sänka energiförbrukningen för datacenters och då framför allt på servrar och kylsystem. Dessa strategier benämns med allmäna ordalag Grön IT. Utifrån Grön IT, så har det växt fram ett nytt begrepp Grön Ethernet. Grön Ethernet fokuserar sig på att minska energiförbrukningen på nätverksenheter. IEEE tog under 2010 fram den första standarden för Grön Ethernet och kallade den Energy-efficiency Ethernet. Den här studien vill belysa utifrån ett antal olika satta scenarion hur mycket energi en ethernetswitch av modell Cisco 3560 förbrukar. Resultaten av de olika scenariona visar att med kunskap och enkla medel går att sänka energiförbrukningen på en ethernetswitch av modell Cisco 3560.

Författare

Jesper Lindgren Cenny Stålnäbb

Lärosäte och institution

Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM

Nivå:

"Högskoleuppsats". Självständigt arbete (examensarbete) för att erhålla högskoleexamen

Läs mer..