Sök:

Sökresultat:

1 Uppsatser om Innovision - Sida 1 av 1

SME och tillämpning av lättnadsreglering

Sydkraft har genom sitt projekt Innovision gjort en lovvärd satsning att öka innovationsbenägenheten inom företaget. Arbetet har föregåtts av gedigen planering där man beaktat värdet av vedertagna råd om hur innovationsverksamhet bör uppföras och drivas. Genom uppsatsens empiriska studier dras dock slutsatsen att den funktion Innovision har, i förhållande till operativ verksamhet, endast resulterar i punktinsatser och därmed undgår att nå majoriteten av företagets medarbetare. Detta får konsekvenser i form av stora svårigheter att genomsyra hela den operativa verksamheten. Innovisions funktion i företaget bör därför diskuteras med syfte att finna en funktion där större värde för hela företaget kan genereras..