Sök:

Sökresultat:

6 Uppsatser om Basketboll - Sida 1 av 1

Påverkar kolhydratdryck basketspelarens precision?

Bakgrund: Ett flertal studier tycks visa på att kolhydratdryck under träning fördröjer tröttheten och många forskare hävdar att en kolhydrat- dryck kan öka prestationsförmågan. Det finns däremot få studier som har utvärderat om kolhydratdryck påverkar precisionen, endast Burke och Ekbloms studie från 1984 på tennisspelare har berört denna aspekt. Syftet med studien var att utvärdera huruvida dryck med kolhydrater påverkar en basketspelares precision jämfört med en dryck utan kolhydrater. Metod: En ABA?randomiserad, kontrollerad studie med cross over-design under två helt vanliga träningstillfällen utfördes.

Mätinstrument för information om elevers upplevelser av lektioner i idrott och hälsa

Syftet med studien var att undersöka giltigheten i en svensk översättning av mätinstrumentet ?Intrinsic Motivation Inventory? och dess generella användbarhet i relation till lektioner i idrott och hälsa bland svenska ungdomar i åldrarna 12-15 år i årskurs 6-9. Frågeställningar som ingick var 1; skiljer sig den i engelskspråkiga versionen och den svenska översättningen åt i giltigheten att mäta inre motivation? Frågeställning 2 var; påverkar översättningen kontexten Basketboll till idrottslektioner samvariationerna av olika aspekter av begreppet inre motivation? Studien har utgått från achievement goal theory (AGT) (Roberts, 2012; Roberts & Kristiansen, 2012; Treasure & Roberts, 1995; Weinberg & Gould, 2007). Deltagare som tog del av studien var 180 grundskoleelever (N=180), flickor och pojkar i årskurs 6-9 från en grundskola i södra Sverige.

Är Pick and Roll övervärderat? : En studie av den vanligaste spelmetodiken inom internationell basketboll

AimThe aim with this study was to analyse how strategic decisions through schemas of play, in this case the Pick and Roll, effect the end result of a basketball game. Following questions were answered:? How often is the Pick and Roll used? The total sum per team and game?? What field goal percentage generates the Pick and Roll?? How often generates the Pick and Roll turnovers?? How often does the attacking team receive foul during Pick and Roll, and what is the team awarded from the foul situation?? How often is the Pick and Roll interrupted without any effect?MethodTo be able to answer the questions in our study we videoanalysed 2251 Pick and Roll-situations from the European Championships for Men in 2003 through video analysis. We used nine different categories to sort the 2251 Pick and Roll situations.ResultsThe Pick and Roll is executed 62,53 times per game, or viewed as 0,43 Pick and Roll / possession. Points / possession during the games was 1,04 while points / Pick and Roll was 0,60.

Svenska Basketbollförbundets Regionsutvecklingsprojekt U15 : En studie av förändringsprocessen för regionsutvecklingsprojektet och regionsledarnas attityder till organisationsförändringen

In 2009, the Swedish Basketball Federation started a Region U15 development project in order to change the structure of the regional organization to get into a more transparent and similar operations throughout the country. My purpose is to study the attitudes to the change among the region leaders in the regional operations and evaluate the change from an organizational perspective. The study is primarily based on the following questions: What are the experiences of the change process among the region leaders in the regional organization? How involved have region leaders been in the changing process? Which are the positive and negative aspects with the regional operation today? What can be done further to develop the regional operation and to what extent do the organizational change follow general organizational theories? In my study, a qualitative method was used in terms of interviews with 8 regional leaders to understand their attitude to the project and the changing process. To analyze the results of the region leaders ?responses, a transcription have been made.

Väljer man rätt? : en uppföljning av Svensk baskets regionsuttagningar

AimThe purpose with this study is to evaluate the selectationprocess and what happened with Swedish basketball players born 1986-89, that were selected to participate in Miki Herkel Cup (MHC), which is a camp for the 60 most talented players in Sweden.Metod  Together with the Swedish basketball federation, we decided to survey those who attended MHC as well as the players playing in the senior national team 2009.  The data collection has been made through a survey, with multiple choice questions in order to get as good as possible view of what factors that had influenced their development as basketball players. The survey was sent out to all players born 1986-89 that attended MHC and the senior national team of 2009. We used an electronic survey tool called questback which is an internetsurvey and sent out the survey to 320 players. To collect information we´ve searched within literature and databases.Result  18 % of the players answered the survey, which decreases the research validity.

En idrottsdidaktisk modell - Att arbeta teoretiskt och praktiskt parallellt i idrotssundervisningen ?

Mitt arbete handlar om idrottsdidaktik och om idrottsdidaktiska modeller för att främja elevers inlärning. Med min erfarenhet som idrottslärare och utvecklingschef inom föreningsidrotten har jag med hjälp av en noggrann litteraturstudie tagit fram en idrottsdidaktisk modell. Modellen utgår ifrån bildningsteoretiska didaktiken (Annerstedt, 1995) och är baserad utifrån ett samhällsperspektiv (Schenker, 2011). Som arbetsmetod, där pedagogiken har integrerats, har jag haft en egen utvecklad arbetsmetod som utgångspunkt. Arbetsmetoden är en modell som består av förklara-visa-instruera-pröva- öva-diskutera.