Sök:

Sökresultat:

2 Uppsatser om Ac 800m - Sida 1 av 1

Väderövervakning med övervakningssystemet Uni-View

Företaget Radius Control Systems AB sysslar huvudsakligen med utveckling och underhåll av SCADA applikationer. Radius hade önskemål om att kunna visa väderinformation från en väderstation i Radius egna övervakningssystem Uni-View. Detta skulle ske via ABB: s styrsystem Ac 800m/ 800xA, med en PM856 processor. Arbetet handlar om att upprätta kommunikation mellan en PLC och väderstation, och från PLC vidare upp till Uni-View. Rapporten behandlar hela arbetsprocessen med början från en prototyp till ett fungerande system.

Sjömalmen-analys av uppblockning och deformationer

Kiruna står inför en samhällsomvandling där prognoser för mardeformationer är den viktigaste inputen till beslut av dyra investeringar. I takt med deformationernas utbredning avvecklas viktig infrastruktur, bostäder etc. och ersätts av ny sådan. Denna process kommer att fortgå under en lång tid framöver. Prognoserna för markdeformationer i den norra delen av Kiirunavaaragruvan är svårare att förutsäga då brytningen i området efterlämnar en s.k.