Sök:

Är en kvinna utan man som en fisk utan cykel?

Antifeministiska samfundet - nutida svensk antifeminism


Antifeministiska samfundet (AFS) is an organisation that is against feminism, but that works for equal rights between men and women. My informants are giving their opinions and answering questions such as why they are members of an antifeminist organisation. In order to bring AFS into a social context, I present feminist thoughts and explain how antifeminist movements occur.

Författare

Elin Larsson

Lärosäte och institution

Linköpings universitet/Institutionen för religion och kultur

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..