Sök:

Är åldersblandade klasser bra för elevers inlärning och sociala utveckling?


Fo?respra?kare fo?r a?ldersblandade klasser menar att det finns pedagogiska fo?rdelar med denna klassform, sa?som till exempel att elevernas inla?rning och sociala utveckling fra?mjas (Nandrup & Renberg, 1992; Sandqvist, 1994). Syftet med fo?religgande studie a?r att underso?ka om det fo?rekommer sa?dana fo?rdelar i a?ldersblandade klasser och om de kan visas o?ver tid. Detta go?rs genom att ja?mfo?ra elever i a?rskurs 8 som under la?g- och mellanstadiet hela tiden ga?tt i a?ldersindelade klasser (n=423), elever som ga?tt i a?ldersblandade klasser i la?gstadiet men inte pa? mellanstadiet (n=22), samt elever som ga?tt i a?ldersblandade klasser ba?de under la?g- och mellanstadiet (n=30). Elevernas prestationer, normbrytande beteende, samt sociala situation underso?ks med hja?lp av en enka?t. I linje med tidigare ja?mfo?rande studier a?r huvudresultatet av fo?religgande underso?kning att a?lderssammansa?ttningen inte har na?gon effekt pa? elevers inla?rning eller sociala utveckling.

Författare

Nina Vettergren

Lärosäte och institution

Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

Nivå:

Detta är en C-uppsats.

Läs mer..