Sök:

Äldre kvinnors upplevelse av att ha urininkontinens


Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka hur äldre kvinnor upplever urininkontinens (UI). UI är vanlig hos äldre kvinnor. Antalet äldre inkontinenta kvinnor väntas öka väsentligt fram till 2050. Det är känt att UI-symtomen brukar förvärras med stigande ålder. Fast UI kan vara ett allvarligt problem tycks många kvinnor tolerera och acceptera det förvånansvärt väl. I svårare fall kan UI påverka sömnen och orsaka trötthet och depression vilket kan ha inverkan på familjelivet. UI kan förorsaka isolering eftersom patienten inte vill avslöja sina problem. UI innebär en stor utgift för samhället. Det finns flera sätt att behandla UI: ändrade vanor, bäckenbottenträning, medicinering och operation. En nackdel med denna studie är att ämnet vid UI är smalt och att det är sparsamt med relevant litteratur. Resultat av denna studie visar att varje kvinna är unik och har sitt eget sätt att uppleva UI. I diskussionen relaterade författarna sina egna resultat till teoretisk modell av människans livsrum som beskrivits av Katie Eriksson professor i Finland.

Författare

Enriqueta Salvatierra Julia Stormby

Lärosäte och institution

Malmö högskola/Hälsa och samhälle

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..