Sök:

??vilka betydande kulturhistoriska och skönhetsvärden vår stad har att visa en främling.?

en fallstudie om restaurang ?Byttan? och Kalmar konstmuseum


Den här uppsatsen fördjupar sig i de kulturhistoriska värden som trädde fram vid och inför restaurang ?Byttans? byggande på 1930-talet i Kalmar stadspark. Den fördjupar sig i samma värden vid byggandet av Kalmar konstmuseum i stadsparken på 2000-talet. Med hjälp av kulturhistorisk värdeteori, dokumentvärde och upplevelsevärde, analyseras dokument. Har det varit liknande värden och åt vilket håll styr det?

Författare

Hanna-Lisa Johansson

Lärosäte och institution

Högskolan på Gotland/Institutionen för kultur, energi och miljö

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..