Sök:

Vilken metod inom den traditionella kinesiska medicinen (tcm) kan hjälpa mot stressrelaterade sjukdomar?


Bakgrund: Folkhälsoproblemet stress har bara ökat under senare år och flertalet sjukdomar uppkommer ur stress. Det finns olika stresshanteringsmetoder, men den kinesiska medicinen som stresshantering är inte så vanligt än. Hur kan den kinesiska medicinen påverka stressen hos individen? Syfte: Vilken metod inom den traditionella kinesiska medicinen(TCM) kan hjälpa mot stressrelaterade sjukdomar? Metod: En litteraturstudie genomfördes med tio utvalda artiklar som analyserades och sammanställdes till en rapport. Resultat: Akupunktur, akupressur, qigong har visat sig vara bra redskap till stresshantering. Bara positiv resultat har uppmäts och då det är ofarligt för alla att utöva, så de flesta personer kan medverka. Vidare forskning måste dock göras, för att undersöka om det är motionen som visar de positiva resultaten eller om det är de olika metoderna i sig. Slutsats: Kinesisk medicin kan rekommenderas att använda till att förebygga folkhälsoproblemet stress och för att förhindra stressrelaterade sjukdomar.

Författare

Mathilda Johansson Josefin Burström

Lärosäte och institution

Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

Nivå:

"Högskoleuppsats". Självständigt arbete (examensarbete) för att erhålla högskoleexamen

Läs mer..