Sök:

Vikten av kunskap för återvinning

En analys av Gästrike Återvinnares attitydundersökning


This study is intended to increase the understanding of the impact of knowledge on recycling levels. The investigation will furthermore look for other factors in the inquiry that influence the recycling level. I?m also going to try and develop a model for what influences the recycling level according to the basis of the investigation.

Författare

Mats Hansson

Lärosäte och institution

Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..