Sök:

Varför uppkom och upphörde Irakiska Kurdistan?

En teoriutvecklande kvalitativ fallstudie


The aim of this political scientist paper is to describe and analyze the quasi state Iraqi Kurdistan 1992-2006 using the theory of Kolstö about how and why quasi states develops and the theory of Pegg regarding how the international society deal with quasi states. A qualitative case method is used. In the study the two theories are combined. Iraqi Kurdistan is used as a case to study to confirm Kolstö?s and Pegg?s theories. It?s an interesting case as it?s included in one of the most sensitive geo political areas in the world. The Kuwait war 1990 and the Second Gulf war 1991 were the incentive to Iraqi Kurdistan as a quasi state and the US invasion of Iraq 2003 was the incentive to the end of it. In conclusion the case verify the theories and the theories promote the understanding of Iraqi Kurdistan?s period as a quasi state. The goal of the quasi state Iraqi Kurdistan was to become a federal state in a federal Iraq and it succeeded.

Författare

Semire Zarei

Lärosäte och institution

Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..