Sök:

Värdegrundsarbete i skolan - om etiska situationer i klassrummet


Arbetet omfattar en studie i värdegrundsarbetet i skolan. Vi har tittat på vad lärare anser ingå i arbetet med värdegrunden och vad de anser om sin egen etikundervisning. Med hjälp av frågeställningar vill vi få reda på huvudsyftet, nämligen att ta reda på hur olika lärare arbetar och resonerar kring värdegrundsarbetet i år 4 ? 6, för att kunna känna igen och förstå etiska situationer i klassrummet. Våra frågeställningar är följande: Vad anser lärare ingå i området etik och moral? Vilka etiska situationer kan man finna i klassrummet? Vad anser läraren om sin egen etikundervisning? Studien är byggd på fem lärarintervjuer och klassrumsobservationer i grundskolan år 4- 6. Under observationerna har vi sett olika etiska situationer som har uppkommit under lektionerna men även hur pedagogerna arbetar konkret med ämnet etik och moral. Det vi har kommit fram till är att frågor kring ämnet etik och moral hör hemma i alla skolans ämne och bör tas upp i sitt naturliga sammanhang det vill säga när situationen uppstår och det behövs diskuteras. Centrala begrepp är etik, moral och värdegrund.

Författare

Pernilla Svensson Madeleine Wahlgren

Lärosäte och institution

Malmö högskola/Lärarutbildningen

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..