Sök:

Vampyrer på filmduken

En fallstudie av hur vampyrer skildrars genom tiderna


En c-uppsats där det gjorts en fallstudie med sju filmer som visar upp vampyren med fyra olika analyspunkter;Utseende - Hur de ser ut, beter sig samt rörelsemönsterEgenskaper - vilka egenskaper som visas samt nyttan dessa tillförKonventioner - människans skydd mot vampyren, vampyrens reaktion samt dess dödBettet och förvandlingen - förvandlingen från människa till vampyr 

Författare

Erika Unbeck

Lärosäte och institution

Linnéuniversitetet/Institutionen för språk och litteratur, SOL

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..